Brug af SkoDa i undervisningen

SkoDa er lukket pr. 31.12.2018

Anvendelse af informationerne

Databaserne må kun benyttes til undervisningsbrug

Skolen må ikke sælge eller videregiver informationerne fra databaserne til 3. part.

Skolene er berettiget til at overføre informationerne på print og elektrinisk læsbart medie (f.eks. downloade og viderebehandle på tekstbehandlingsanlæg), men informationerne må kun benyttes til undervisningsbrug inden for skolens primære område.

 

Alle lærere og elever på skoler, der har tegnet abonnement på SkoDa, kan benytte deres personlige adgangskoder (UNI-Login) til opkobling til databaserne hjemmefra i forbindelse med forberedelse til undervisningen eller løsning af opgaver og lektielæsning. Dette gælder også for det fælles login (under udfasning).
Brugen kan evt. være begrænset til én eller flere af skolens afdelinger.

 

Ansvar

De til SkoDa tilknyttede databaseværter og SkoDa har ikke ansvar for påførte omkostninger vedr. evt. driftsmæssige mangler i forbindelse med informationssøgningen, herunder kvaliteten af data, eller dispositioner foretaget på baggrund af de udtagne informationer.

SkoDa påtager sig intet ansvar for skader forvoldt på brugernes lokale udstyr forårsaget af evt. it-virus eller lign., som er overført via SkoDa.

 

Ophavsret

Alle informationer i databaserne er underlagt ophavsretlige bestemmelser. 

Ophavsretten indehaves af databaseværterne.