Menu
• Indhold

Gymnasier(STX) og VUCs adgang til DEFF

DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

I forbindelse med kommunalreformen er de almene gymnasier, VUC'er og SoSu-skolerne overgået fra amterne til selvejende institutioner i Ministeriet for Børn og Undervisnings regi, og derfor er der truffet beslutning om at de skal tilknyttes DEFF.

De elektroniske baser, som gymnasier og VUCer har fået adgang til i forbindelse med denne ordning kan de tilgå herfra.

 

Dansk Historie

Historieportalen tilbyder et inspirerende, internetbaseret undervisningsmateriale til brug for historieundervisning som et supplement til den klassiske historiebog.
Portalen udgives af Internetforlaget Clio Online.

Samfundsfaget.dk

Portalen samfundsfaget.dk er et komplet undervisningsmateriale, der dækker Ministeriet for Børn og Undervisnings krav til samfundsfagsundervisningen. Samfundsfaget.dk er en undervisningsportal, der på levende og inspirerende vis giver eleverne en grundig introduktion til samfundsvidenskabens centrale begreber og problemstillinger.

Kristendomskundskab.dk

Kristendomskundskab.dk er et digitalt læremiddel om alle religioner, der er bygget op af moduler og temaer, der kan kombineres på kryds og tværs. Der er ikke en lineær vej gennem portalen som i en lærebog. Kristendomskundskab.dk er nærmere et fagligt rum med byggeklodser til undervisningen.
Portalen udgives af Clio Online.