Faktalink og Mind Meister

Bookmark and Share

 

 

I denne elevanvisning, tages der udgangspunkt i emnet alkohol, hvor elever enkeltvis eller i grupper skal finde informationer om emne i Faktalink og indsæt det i digitalt mindmap. 

Efter forløbet er gennemgået, kan man med fordel benytte metoden i forbindelse med projektabejdet senere hen.

 

Det konkrete forløb er målrettet 8.- 10. klasse men kan alt efter valg af emne benyttes fra 6. klasse af

 

Hent elevanvisning her