Flipped Classroom med Britannica School

dreng med æble

Bookmark and Share

 

Britannica White Paper Series :

"5 Ways to Support Flipped Classrooms - with Digital Resources"

Encyclopædia Britannica, Inc. har udarbejdet en White paper serie, hvor denne udgave sætter fokus på, hvordan Flipped Classroom bedst kan understøttes med digitale ressourcer. 

Materialet indeholder også 5 konkrete forløb på hvordan Britannica School kan understøtte Flipped Classroom. Eksemplerne er målrettet de britiske læringsmål, men kan give enhver mod på, eftertanke og inspiration til at benytte multimodale ressourcer til Flipped Classroom.

 

Hent Whitepaper (engelsk)

Om krav til de multimodale ressourcer

Forudsætningen for den mest optimale understøttelse fra en multimodal ressource kan opstilles i fem overordnede punkter:

 

Universal adgang

- Den digitale ressource skal kunne tilgås af eleven/den studerende på en hvilken som helst device (Laptop, computer, smartphone) på en sådan måde, at oplevelsen er uafhængig af anvendt enhed.

Sikkert, opdateret og nøjagtigt

- Elevens adgang til indhold bør ske på en platform hvor der ikke er risiko for at tilgå upassende indhold eller websider

Varierede indholdstyper

- Indholdet bør udover video indeholde andre medietyper så som tekst, lyd og billeder

Elevstyring / handlemuligheder for eleven

- Eleven bør via ressourcen have mulighed for at søde, gemme, tagge, printe, emaile indholdet mm.

Understøtte elever med særlige behov

- Den digitale ressource bør tilbyde præsentation af indholdet i forskellige niveauer/sværhedsgrader for på den måde både at give støtte og udfordringer. Den digitale ressource bør også indeholde funktionaliteter så som oplæsningsfunktion og hjælp til svagtseende.

 

Vil du vide mere?

 

 

 

 

 

SkoDa kan anbefale følgende moduler på Emu.dk der omhandler Flipped Classroom: