Ophavsret og Infomedia

Bookmark and Share

Artikler og andet materiale i Infomedia er beskyttet i henhold til ophavsretsloven.

Materialet gøres alene tilgængeligt til undervisningsbrug for elever og undervisere på undervisningsinstitutioner, som har tegnet et gyldigt abonnement på SkoDa.

Materialet må under ingen omstændigheder anvendes til andre formål end undervisningsbrug i den pågældende undervisningsinstitution.

Materialet må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt for nogen uden for undervisningsinstitutionen uanset om dette måtte ske med henblik på kommerciel eller ikke-kommerciel anvendelse.

Overtrædelser af ophavsretsloven er forbundet med erstatningsansvar for krænkeren, og InfoMedia forbeholder sig retten til at påtale og forfølge enhver krænkelse af Infomedia og/eller Infomedias leverandørers rettigheder.