Litteraturtolkninger

SkoDa er lukket pr. 31.12.2018

 

Litteraturtolkninger, er en base på netpunkt.dk

Databasen indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.

Basens omfang
Litteraturtolkningsbasen indeholder ca. 34.000 poster (december 2017).

Basens opdatering
Basen opdateres ugentligt med en forventet årlig tilvækst på ca. 400 poster.

 

Siden år 2000 er data blevet produceret af DBC