Nyt fra Faktalink august 2016

Faktalink logo

Et nyt skoleår er i gang

Faktalink er klar til det nye skoleår med nye og forbedrede artikler til gymnasiet, overbygningen og mellemtrinet i folkeskolen. Vi vil løbende udbygge artikler og temaer med originalkilder, råmateriale og lærervejledninger.


Foto: Jacob Dall / Scanpix

Det aktuelle tema om Klimaforandringer og grøn omstiling er forbedret med en lærervejledning til undervisningsforløb i gymnasiet 'Klimaforandringer i et globalt og politisk perspektiv' og kan downloades som gratis pdf fil. Vi planlægger løbende at udbygge de aktuelle temaer med lærervejledninger. Nye artikler vil også blive suppleret med råmateriale som kan tilgås via pdf filer. Det gælder f.eks. den kommende artikel om Indvandring og udvandring.

I næste måned kommer der en række nye Faktalink light artikler, der henvender sig til mellemtrinet, om  bl.a.1. og 2. verdenskrig samt Truede dyr.

Præsidentvalget i USA er godt i gang, og i den anledning har vi opdateret artiklen som både giver baggrund, historisk gennemgang, overblik og perspektiv.

1970'er tema

'Vil du se min smukke navle' (1978). Foto: John Johansen.

I september følger vi op på det store tema om 1970'erne som er lanceret af historiefestivalen 'Golden days'. Festivalen finder sted fra den 9. - 25. september. På Forfatterweb finder man et litterært tema om 1970'erne hvor der sættes spot på miljødigtning, bekendelseslitteratur, litterære eksperimenter og velfærdsdanskeren.

Nye artikler

FNs klimamål


2015 var et rekorddårligt år for klimaet. Arkivfoto fra Grønland 2013: Christian Brøndum / Scanpix

FNs klimaforhandler er rammen for den internationale klimapolitik. Derfor er FNs klimamål afgørende for hvordan verden begrænser og bekæmper klimaændringer. I 2015 forhandlede FN-landene sig til enighed om to aftaler som tilsammen udgør FNs klimamål: Paris-aftalen, som er en global, juridisk bindende klimaaftale, og Kyoto-protokollens afløser, samt aftalen om Verdensmål for Bæredygtig Udvikling som afløser 2015-målene hvoraf flere omhandler klima.

Læs artiklen om FNs klimamål


Postmodernitet


Andy Warhol's ti Marilyn Monroe-reproduktioner er et eksempel på det postmoderne oprør mod autoriteter. Foto: Scanpix.

Det postmoderne er oprøret mod autoriteter, ideologier og ideen om det moderne fremskridt. Det er splittelse frem for helhed, det uafsluttede frem for det afsluttede og det relative frem for det absolutte. Det er David Bowies glitter og make up, Paul Austers detektivmysterier uden klare svar og Andy Warhols ti Marilyn Monroe-reproduktioner. Det postmoderne undsiger sig eksistensen af det autentiske, oprigtige og rene, og dyrker i stedet kopien, ironien og hybriden.

Læs artiklen om Postmodernitet


Senmodernitet


Sociologen Zygmunt Bauman kritiserer forbrugersanfundet for at skabe en 'forbrug-og-smid-væk' mentalitet. Foto: Eloy Alonso / Scanpix.

Modernitet er et vidt begreb – det er en periode i de vestlige samfund fra midten af 1700-tallet frem til i dag, men også en betegnelse for alt det som udgør et moderne samfund. Modernitet er et prustende damplokomotiv, telegrafledninger, syngende avissælgere, samlebånd og en elpære. Modernitet er menneskerettigheder, individualisering og demokrati.

Læs artiklen om Senmodernitet


Sexturisme


Fra forestillingen 'Love Theater' om sexturisme. Foto: Sara Gangsted / Scanpix.

Turistrejser med sex som formål spreder sig til flere og flere dele af verden, mens opfattelsen af den typiske sexturist ændrer karakter. For få år siden var stereotypen på sexturisten den hvide midaldrende velstillede mand fra Vesten som tog til Thailand for at købe sig til sex. Men de seneste undersøgelser på området vidner om at sexturister er både mænd og kvinder med vidt forskellige baggrunde og motiver for at købe sex i udlandet.

Læs artiklen om Sexturisme