Om SkoDa

Med et abonnement på SkoDa får alle lærere og elever på uddannelsesinstitutionen adgang til et virtuelt kæmpebibliotek. Her finder du POLFOTO, Infomedia, Britannica Online, Faktalink og meget mere. SkoDa kan bruges til forberedelse og undervisning både på skolen eller hjemmefra. Alle informationerne i SkoDa er kvalitetssikrede, opdaterede og med præcis kildeangivelse.

 

Forskellige databaser

Til grundskolens brug er der verdens største engelsksprogede opslagsværk til rådighed for de ældste klasser. Til de andre uddannelser er der mulighed for at søge informationer i mere specialiserede databaser både på dansk og engelsk, herunder større erhvervsdatabaser med finansiel data. SkoDa er hele tiden i bevægelse. Databaserne omformes og udvikles, og nye kommer til. Vi tilstræber en fordeling af baserne så alle skoleformer bliver tilgodeset. Databasernes indhold kan frit benyttes i forbindelse med skolens undervisning. Læs mere her.