Menu
• Indhold

Infomedia

 

InfoMedia

Infomedia er Infomedia A/S's elektroniske informationssystem med nyheder, baggrundsartikler, virksomhedsdata, personalia og markedsinformation baseret på daglig levering af artikler fra en række danske landsdækkende og regionale aviser og telegrammer.

 

Artikler og andet materiale i Infomedia er beskyttet i henhold til ophavsretsloven. Materialet gøres alene tilgængeligt til undervisningsbrug for elever og undervisere på undervisningsinstitutioner, som har tegnet et gyldigt abonnement på SkoDa.

Materialet må under ingen omstændigheder anvendes til andre formål end undervisningsbrug i den pågældende undervisningsinstitution.

Materialet må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt for nogen uden for undervisningsinstitutionen uanset om dette måtte ske med henblik på kommerciel eller ikke-kommerciel anvendelse.

Overtrædelser af ophavsretsloven er forbundet med erstatningsansvar for krænkeren, og InfoMedia forbeholder sig retten til at påtale og forfølge enhver krænkelse af Infomedia og/eller Infomedias leverandørers rettigheder.

 

Infomedia er Danmarks største informationssystem. Det afspejler alle væsentlige emner og begivenheder i det danske og internationale samfund inden for arbejdsmarked, erhvervsliv, politik, kultur, miljø økonomi, videnskab m.m. Derfor er Infomedia et væsentligt supplement til de eksisterende undervisningsmidler.

SkoDa giver adgang til disse kildegrupper i Infomedia:

  1. Danske medier med webkilder
  2. Fagblade og magasiner
  3. Anmeldelser
  4. Biografisk stof
  5. Dagblade
  6. Danske medier
  7. Resumeer af tv- og radioudsendelser
  8. Erhvervsstof
  9. Sportsstof

 

SkoDas adgang drives af Infomedia.
Fejlretning kan forventes indenfor 3 timer på hverdage i den normale arbejdstid.

Fejl på Infomedia kan meldes her! Fordi vi altid vil bestræbe os på at rette fejl hurtigst muligt!

 

Yderligere information om Infomedia.

 

I Infomedias egne vejledninger vil der være henvisninger til materiale, der ikke er med i SkoDas adgang til avisbaserne.

Log på Infomedia her