Menu
• Indhold

Litteraturtolkninger

 

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger er en base på netpunkt.dk med registreringer af litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler.

Litteraturtolkninger bruges til at finde litterære analyser i bøger, antologier, aviser og tidsskrifter. Analyserne omfatter både nulevende og afdøde forfattere, danske såvel som udenlandske.

Litteraturtolkninger indeholder poster fra 1970ff. Basen opdateres ugentligt. Ultimo 2005 indeholder basen 28.000 poster. Årlig tilvækst ca. 600 poster.

I SkoDas udgave er der tale om en prøveadgang via Netpunkt, hvor der er mange andre bibliotekstjenester.
Det er hensigten, at kun Liltteraturtolkninger skal kunne anvendes. De øvrige tjenester vil altså enten være utilgængelige, kræve andre adgangskoder eller have tomme links.

DBC har stillet denne adgang til Litteraturtolkninger til rådighed for brugerne i resten af dette skoleår. Hvis brugerne finder basen nyttig, vil SkoDa indgå aftale med DBC om at give permanent adgang.

Giv kommentarer eller forslag her!

Yderligere oplysninger om Litteraturtolkninger fra DBC.

Log på Litteraturtolkninger her