Regler for brug af POLFOTO

Foto af dommerhammer

Bookmark and Share

 

 

Vejledende retningslinier for brug af POLFOTOs billeder under SkoDa 

 

POLFOTOs billeder må kun bruges i undervisningssammenhæng og ikke i sammenhænge, der krænker 

POLFOTOs kommercielle interesser. 

 

Billederne må kun bruges i forbindelse med undervisningen: 

- de må printes og sættes ind i opgaver eller på en opslagstavle. 

- de må printes og deles rundt i en klasse. 

- de må gemmes i en kort periode på harddisken. 

- de må bruges elektronisk i undervisningssammenhænge. Men kun i kortere perioder. 

- de må bruges på internettet (i forbindelse med undervisning) i skolens regi. 

- de må bruges til at forberede og gennemføre undervisningsforløb. 

- fotos må gemmes under undervisningsforløbet, men skal slettes senest 14 dage efter forløbets afslutning. 

- de må kun gemmes i mere end 14 dage, såfremt de er en del af et færdigt undervisningsprojekt eller en 

færdig opgave. 

- de må distribueres til hele skolens elev- og forældrekreds, når de indgår i en skoleavis. 

- ”POLFOTO” samt fotografens navn skal angives ved et hvert brug af billedet. 

 

 

Billederne må IKKE bruges i andre sammenhænge: 

- de må ikke distribueres.

- de må ikke videresendes til venner og bekendte. 

- de må ikke gemmes i mere end 14 dage på harddisken – med mindre det er i en færdig opgave eller et 

afsluttet undervisningsprojekt. Derefter skal de slettes. 

- de må ikke gemmes i mængder større end 25 stk. pr. bruger på harddisken. Billeder derudover skal slettes. 

- de må ikke bruges på private hjemmesider på internettet. 

- de må ikke publiceres.

- de må ikke trykkes i undervisningsmateriale, der trykkes i mere end 30 stk. eller 

svarende til en klasse. 

 

Behandling af billederne: 

- de må ikke manipuleres, så der ændres på fotoets indhold. 

- de må ikke sammenkopieres. 

- personer og andre motiver på billederne må ikke krænkes og ikke indgå i krænkende, opdigtede eller 

injurierende sammenhænge. 

 

Billederne er POLFOTOs ejendom. Billederne må ikke offentliggøres, men kun bruges i undervisningssammenhænge. 

Fotografen har den fulde ophavsret. 

 

I tilfælde af misbrug eller overtrædelse af retningslinierne i denne vejledning, vil den enkelte elev - subsidiært elevens lærer og skolens leder for så vidt angår brug af billeder i undervisningssammenhæng og 

undervisningsforløb - blive stillet til ansvar for misbruget/overtrædelsen.

Det er altid den person, der har publiceret billedet, der bærer det fulde juridiske ansvar. 

 

SkoDa og POLFOTO 

 

(revideret 2016)