Regler for brug af Ritzau Scanpix nyhedstjenestebilleder og arkivbilleder (tidligere POLFOTO)

Foto af dommerhammer

Bookmark and Share

Retningslinier for brug af nyhedstjenestebilleder og arkivbilleder fra Ritzau Scanpix under SkoDa (billedeabonnementsaftale)

 

Må kun bruges i undervisningssammenhæng og ikke i sammenhænge, der krænker Ritzaus' kommercielle interesser. Nyhedstjenestebilleder og arkivbilleder må ikke anvendes publicistisk eller i kommerciel henseende.

Billederne må kun anvendes i forbindelse med undervisning på følgende vis: 

 1. Billeder må printes og sættes ind i opgaver eller på opslagstavle
 2. Billeder må printes og deles rundt i klassen
 3. Billeder må gemmes i en kort periode på harddisk
 4. Billeder må bruges på internettet i skolens regi. Elever og lærere må også anvende billeder på hjemmesider i skolens regi
 5. Billeder må bruges til at forberede eller gennemføre undervisningsforløb
 6. Billeder må gemmes under undervisningsforløbet, men skal slettes 14 dage efter forløbets afslutning
 7. Billeder må gemmes i mere end 14 dage, såfremt de er en del af et færdigt undervisningsprojekt eller
  en færdig opgave
 8. Billeder må distribueres til en skoles elev- og forældrekreds, når de anvendes i en skoleavis

Billederne må IKKE anvendes i følgende sammenhænge: 

 1. Billeder må ikke distribueres
 2. Billeder må ikke videresendes til venner og bekendte
 3. Billeder må ikke gemmes i mere end 14 dage på harddisk, med mindre det er i en færdig opgave eller
  et afsluttet undervisningsprojekt. Derefter skal de slettes.
 4. Billeder må ikke gemmes i større mængder end 25 styk pr. burger på harddisken
 5. Billeder må ikke bruges på private hjemmesider på internettet eller i private apps
 6. Billeder må ikke publiceres
 7. Billeder må ikke publiceres i undervisningsmateriale, der trykkes i mere end 30 eksemplarer eller
  svarende til en klasse

Ophavsret og anvendelsesret vedrørerende nyhedstjenestebilleder og arkivbilleder fra Ritzau Scanpix under SkoDa (billedeabonnementsaftale)

 1. Billederne er omfattet af Ritzau og fotografens/andet bureaus ophavsret
 2. Ritzau, andet bureau og fotografens navn skal anføres ved hvert billede
 3. Ved anvendelse af modelfoto skal ordet "modelfoto" bringes.
 4. Udnyttelsesrettigheder til det enkelte billede gælder kun i Danmark, med mindre andet er aftalt.
 5. Personer og juridisk personer må ikke krænkes og ikke indgå i krænkende, opdigtede eller injurierende sammenhænge.
 6. Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden
  Ritzaus tilladelse.
 7. Digital publicering af billeder skal ske i lav opløsning, hvilket er defineret som maksimalt 96 dpi.
 8. I tilfælde af misbrug eller overtrædelse af retningslinierne i denne vejledning, vil den enkelte elev -
  subsidiært elevens lærer og skolens leder for så vidt angår brug af billeder i undervisningssammenhæng og undervisningsforløb - blive stillet til ansvar for misbruget/overtrædelsen. Det er altid den person, der har publiceret billedet, der bærer det fulde juridiske ansvar. 

 

SkoDa og Ritzau Bureau A/S

 

(Revideret december 2017)