Faktalink

SkoDa er lukket pr. 31.12.2018

 Du bliver bedt om at indtaste dit UNI•Login, når du henter hele artiklen du har søgt efter.

Gå til Faktalink

 

Hvad er Faktalink?

Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.Samlingen omfatter primo 2013 ca. 500 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

 

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren. I praksis betyder det at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

 

Hvem står bag Faktalink?

Faktalink udgives af DBC as www.dbc.dk i samarbejde med iBureauet www.iBureauet.dk