Varsling: SkoDa lukker pr. 31.12.2018

Styrelsen for It og Læring har besluttet at lukke Skolernes Databaseservice (SkoDa) ultimo 2018. Dette sker som en naturlig forlængelse af den refokusering, som STIL har gennemgået de seneste år, hvor styrelsens aktiviteter, der kan betegnes som indtægtsdækket virksomheder er blevet lukket, solgt eller på anden måde overdraget til andre.

STIL vurderer, at sektoren fremadrettet selv kan løfte denne opgave enten ved, at den enkelte institution køber de abonnementer, som ønskes, eller ved at skoler eller kommuner selv går sammen og indgår indkøbsfællesskaber.

SkoDa lukker således ultimo 2018, og du kan løbende holde dig informeret på SkoDas hjemmeside: www.skoda.emu.dk.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.